Projecten

Een belangrijk onderdeel van het werk van StHMLA bestaat uit het opstarten en realiseren van cultuurhistorische en educatieve projecten op de beide moestuinen van Landgoed Amelisweerd. Zo is er in 2014 en 2015 een historische kas op Tuinderij Amelis’Hof gebouwd, met behulp van financiële bijdragen van de gemeente Utrecht, donaties van fondsen en giften van particulieren. Ook voor onze nieuwe projecten hebben we financiële steun nodig. Verantwoording van de besteding van de gelden gebeurt altijd na realisatie van een project.

Oude muurkas omstreeks 1915 (bron: foto Holl)

“Geschiedenis Proeven” in de praktijk

Steun ons nieuwe cultuurhistorische project:
“Herbouw van muurkassen”

Op Tuinderij De Volle Grond stond vroeger een druivenkas tegen de tuinmuur (zie de foto linksboven).

 

“Geschiedenis proeven bij Tuinderij Amelis´Hof”

In het voor- en najaar van 2018 wordt aan basisscholen uit de stad Utrecht en de Kromme Rijnstreek het educatieve project Geschiedenis Proeven aangeboden. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 ontdekken tijdens twee lessen hoe er werd gekookt en wat er werd gegeten in de middeleeuwen, in de tijd van Ridder Amelis. Tegelijkertijd leren ze iets over het ontstaan van Landgoed Amelisweerd, bewaartechnieken, seizoensgroenten, eetbare bloemen en koken met wat de grond schaft.

 

Nieuwe kas op Amelis´Hof

Koken met wat de grond schaft

Voltooid project:
“Bouw historische kas op Tuinderij Amelis’Hof” 2014/2015

(met dank aan: Gemeente Utrecht, Carel Nengerman Fonds, Elise Mathilde Fonds, Ioana Stichting, K.F. Hein Fonds, Milieupunt Oost, RABO Stimuleringsfonds, Triodos Foundation, giften particulieren)

Op zaterdag 9 mei 2015 werd op Amelis’Hof de historische kas feestelijk geopend door de Utrechtse wethouder Geldof en de Bunnikse wethouder Zakee.

 


ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
email: webmaster@moestuinenamelisweerd.nl