De tuinderijen

Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd pacht de beide moestuinen van de landhuizen Oud en Nieuw Amelisweerd van de gemeente Utrecht. Utrecht is eigenaar van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, die weer op het grondgebied liggen van de gemeente Bunnik.
StHMLA geeft de moestuinen in onderpacht aan twee zelfstandig werkende, biologische tuinbouwbedrijven. Op Oud Amelisweerd aan Tuinderij Amelis’Hof en op Nieuw Amelisweerd aan Tuinderij De Volle Grond (zie kaart).

 

Groenten, kruiden en bloemen worden op de tuinen nog zoveel mogelijk verbouwd volgens traditionele werkwijzen zoals die op vroegere landgoederen en buitenplaatsen in gebruik waren. Dat betekent dat er biologisch geteeld wordt zonder kunstmest, dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen en zware machines.
Veel van wat er verbouwd wordt werd ook in vroeger eeuwen geteeld, zoals de zogenaamde vergeten groenten.

 

Beide tuinderijen bieden ruimte aan vrijwilligers en zorgcliënten om mee te werken op de tuin.

 

Tuinderij Amelis’Hof

Op Amelis’Hof is er veel aandacht en zorg voor de groenten en planten die er groeien, de dieren die er zijn en de mensen die er werken. Al sinds 1985 is de tuinderij voor de huidige tuinders hun lust en hun leven. Deze bezieling is voelbaar en een bron van inspiratie voor velen die op de tuinderij komen. De producten worden biologisch-dynamisch geteeld op een gezonde bodem met een rijk bodemleven en hebben het Demeter-keurmerk. Ze hebben daarom meer smaak en zijn langer houdbaar. De verse biologische groenten, fruit en kruiden worden van mei tot november verkocht in de tuinwinkel in het bos. Klanten kunnen in de bloempluktuin ook zelf een bos geurige bloemen plukken. Het merendeel van alle producten gaat wekelijks in een groentetas naar de klanten die een Pergola abonnement hebben bij Amelis’Hof.

 

In de moestuin staat een karakteristieke schuur die waarschijnlijk dateert uit de 17e eeuw. Deze werd gebouwd met een eikenhouten constructie als basis, een lemen vloer en dakpannen rustend op bosjes stro. Dit is allemaal nog intact en de schuur heeft dan ook de monumentenstatus.

  Bekijk ons op Facebook

Gereedmaken platte bakken op Tuinderij De Volle Grond

Wilgen knotten op Tuinderij Amelis’Hof

Tuinderij De Volle Grond

Op de tuin van één hectare verbouwen wij vele soorten groenten, kruiden, bloemen en kleinfruit. Wij geloven in zorg en aandacht voor mens, dier, plant en bodem. Zoals elk mens recht heeft op zijn eigenheid, zo willen wij ook de bodem, de gewassen en de dieren naar hun eigen aard verzorgen. Hierdoor kunnen de gewassen in hun eigen tempo groeien. Bij ons geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, maar wel: een ruime vruchtwisseling, gebruik van groenbemesters, natuurelementen op het bedrijf, kringlopen sluiten, werken aan bedrijfsindividualiteit en een grote diversiteit aan gewassen.

 

Tuinderij De Volle Grond is een kleinschalig bedrijf waar het werk zoveel mogelijk met de hand gedaan wordt. Enerzijds omdat we geen zware machines op onze kostbare grond willen die de bodemstructuur bederven, anderzijds om zinvol en gezondmakend werk te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Deze werkwijze sluit goed aan bij de doelstelling om de tuin als historische moestuin in stand te houden.

 

Wij verkopen onze produkten lokaal en bij voorkeur direct aan de consument. Op deze manier wordt niet onnodig gesleept met voedsel en kunnen we een eerlijke prijs voor onze produkten vragen.

  Bekijk ons op Facebook

 


ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
email: webmaster@moestuinenamelisweerd.nl