Titel tekst

 

Organisatie

Op deze pagina kunt u de volgende gegevens vinden:


Beleidsplan en doelstellingen

Beleidsplan van de Stichting

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om de tuinders van Tuinderijen Amelis’Hof en De Volle Grond te ondersteunen bij het in standhouden van het historische karakter van de beide moestuinen van Oud- en Nieuw Amelisweerd. Dit gebeurt op initiatief van de tuinders. Eén van de komende projecten is de bouw van muurkassen op beide tuinderijen.

Dat betekent dat we projectmatig werken, op basis van concrete vragen vanuit de tuinderijen, waarbij de doelstellingen van de stichting uitgangspunt zijn.

De doelstellingen van de Stichting zijn: 


Bestuur en beloningsbeleid

Bestuur:

Beloningsbeleid

Bestuurswerk is vrijwilligerswerk en wordt niet financieel beloond.


Begroting en jaarrekeningen

Zie de volgende PDF-bestanden voor de begroting over het komende jaar en recente jaarrekeningen (zie de bestanden van de jaarrekeningen voor de bijbehorende begroting van het volgende jaar, en vanaf Jaarrekening 2018 ook voor het overzicht van de donaties):


Jaarverslagen

Zie de volgende PDF-bestanden voor recente jaarverslagen:


Algemene gegevens

Naam: Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd

RSIN (Fiscaal nr.): 8073.19.132

Kamer van Koophandel nr.: 41265376

Bankrekening: NL 70 TRIO 0338 8306 42 ten name van STG Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd


ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
secretaris @moestuinenamelisweerd.nl