Titel tekst

 

Projecten

Op deze pagina kunt u de volgende onderwerpen vinden:


Een belangrijk onderdeel van het werk van StHMLA bestaat uit het opstarten en realiseren van cultuurhistorische en educatieve projecten op de beide moestuinen van Landgoed Amelisweerd. Zo is er in 2014 en 2015 een historische kas op Tuinderij Amelis’Hof gebouwd, met behulp van financiële bijdragen van de gemeente Utrecht, donaties van fondsen en giften van particulieren. Ook voor onze nieuwe projecten hebben we financiële steun nodig. Verantwoording van de besteding van de gelden gebeurt altijd na realisatie van een project.

Oude muurkas omstreeks 1915 (bron: foto Holl)

“Geschiedenis Proeven” in de praktijk

Herbouw van muurkassen

Steun onze nieuwe cultuurhistorische projecten!

Op zowel Tuinderij De Volle Grond als Tuinderij Amelis’Hof stonden vroeger kassen gebouwd tegen respectievelijk een tuinmuur en de muur van een schuur.

 

Herbouw historische muurkas op moestuin Nieuw Amelisweerd

Op Tuinderij De Volle Grond stond vroeger een druivenkas tegen de tuinmuur (zie de foto linksboven). De kas gaat gebruikt worden voor de teelt van onder meer druiven, tomaten, paprika’s en aubergines. Daarnaast geeft een kas de mogelijkheid om in het voor- en najaar het teeltseizoen te verlengen. Een deel van de extra ruimte kan bestemd worden voor het ontplooien van binnen activiteiten in het winterseizoen en voor het ontvangen van groepen bij slecht weer. Er is een monumentaal verantwoord ontwerp voor de historische muurkas gemaakt. De gemeente Utrecht, eigenaar van de landgoederen, heeft voor de herbouw van de kas toestemming gegeven. Daarop is een omgevingsvergunning door de gemeente Bunnik verleend, omdat de kas in die gemeente ligt.

 

Met ons projectplan Stimulering biologische landbouw en zorg in ‘Utrechts Achtertuin’ is de fondsenwerving voor de financiering van de historische muurkas op de moestuin van Nieuw Amelisweerd gestart. Ook giften van particulieren zijn weer heel welkom.

 

Herbouw historische muurkas op moestuin Oud Amelisweerd

De monumentale schuur bij Tuinderij Amelis’Hof was vroeger aan de zuidzijde voorzien van een muurkas. Deze gaan we ook graag weer herbouwen. Op basis van een monumentaal verantwoord ontwerp en tekeningen is door de gemeente Utrecht al toestemming voor de bouw verleend. Bij de gemeente Bunnik is nog een omgevingsvergunning in aanvraag.

 

Meer informatie over financiële steun aan onze muurkas projecten is te verkrijgen bij het bestuur van de stichting.

 


Nieuwsbrieven over de muurkassen


“Geschiedenis proeven bij Tuinderij Amelis´Hof”

In het voor- en najaar van 2018 is aan basisscholen uit de stad Utrecht en de Kromme Rijnstreek het educatieve project Geschiedenis Proeven aangeboden. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 ontdekten tijdens twee lessen hoe er werd gekookt en wat er werd gegeten in de middeleeuwen, in de tijd van Ridder Amelis. Tegelijkertijd leerden ze iets over het ontstaan van Landgoed Amelisweerd, bewaartechnieken, seizoensgroenten, eetbare bloemen en koken met wat de grond schaft.
 

In schooljaar 2016-2017 werd het project Geschiedenis Proeven voor het eerst uitgevoerd. Wegens succes werd het in het voor- en najaar van 2018 voortgezet. In totaal hebben weer zo'n 18 groepen (400 kinderen) deelgenomen. Wij willen onderstaande fondsen heel hartelijk bedanken voor hun donaties en het getoonde vertrouwen in ons project Geschiedenis Proeven.

               

Nieuwe kas op Amelis´Hof

Koken met wat de grond schaft

Voltooid project:

Bouw historische kas op Tuinderij Amelis’Hof” 2014/2015

(met dank aan: Gemeente Utrecht, Carel Nengerman Fonds, Elise Mathilde Fonds, Ioana Stichting, K.F. Hein Fonds, Milieupunt Oost, RABO Stimuleringsfonds, Triodos Foundation, giften particulieren)

Op zaterdag 9 mei 2015 werd op Amelis’Hof de historische kas feestelijk geopend door de Utrechtse wethouder Geldof en de Bunnikse wethouder Zakee.

We vierden ook de realisatie van de nieuwe buitenkeuken en de buitenlucht leemoven. Kijk voor meer informatie op de site van Amelis’Hof: www.Amelishof.nl/opening-kas

 

De afgelopen jaren heeft het bestuur van StHMLA een belangrijke rol gespeeld bij het opstarten en realiseren van dit project, in het kader van het ‘Stimuleren stadslandbouw in de nabijheid van de stad Utrecht’. Veel voorwerk is verricht voordat er nog maar een spade in de grond was gestoken: meepraten over inpassen in het bestemmingsplan, aanvragen van vergunningen, fondsen en subsidies, de zoektocht naar gebruikte kas onderdelen, het juiste bedrijf vinden dat de kas kon helpen opzetten zonder dat het budget werd overschreden. Een klus die vol enthousiasme geklaard werd samen met de tuinders.

 

Dankzij de nieuwe kas kunnen teelten zoals postelein, raapsteel, sla, spinazie, bloemkool, radijs al veel eerder in het voorjaar gezaaid of geplant worden wat een vroege oogst mogelijk maakt. Het seizoen wordt hiermee verlengd. Ook kunnen er planten geteeld worden die het in het Nederlandse klimaat in de buitenlucht minder goed doen, zoals: tomaten, paprika’s en aubergines.

 

De kas biedt ook ruimte voor allerlei soorten workshops en cursussen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de buitenkeuken (kookcursussen) en de leemoven (pizza’s bakken).

 

ANBI logo Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, p/a Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik.
secretaris @moestuinenamelisweerd.nl